Webraportages Actasys ZZP-er Gouda PHP MySQL HTML

WebraportagesActasys bouwt rapportagesystemen voor o.a:
  De juiste informatie op het juiste moment aangeleverd in een:

Rapportages kunnen automatisch of handmatig verstuurd worden naar b.v. uw accountant, uw leverancier, uw collega's, uw klant, enz.

Bij een goede organisatie zijn rapportages noodzakelijk. Rapportages moeten op tijd aangeleverd worden, goed leesbaar zijn, helderer informatie bevatten en inzicht geven in verschillende bedrijfsprocessen zoals bijv.:
Het rendement van een bedrijfsinformatiesysteem wordt bepaald door tijdig de juiste informatie op de juiste plaats te hebben.
Voordat dit zover is, dient het duidelijk te zijn welke informatie uw organisatie nodig heeft om het bedrijfsproces te sturen. Met welke gegevens wilt u beslissingen onderbouwen? Welke informatie moet u rapporteren aan uw leverancier? Zo zijn er nog meer vragen die beantwoord dienen te worden. Voordat er daadwerkelijk een rapportagesysteem wordt gebouwd, zal Actasys samen met uw organisatie de informatiebehoefte inventariseren.

Actasys kan voor u de data uit verschillende systemen combineren tot een resultaatrapport. Dit rapport kan op een website getoond worden maar ook per mail in verschillende bestandsformaten toegestuurd worden.

Voordelen
Door het maken van rapportages uit te besteden kunt u de volgende voordelen behalen:

Data Cleaning
De betrouwbaarheid van informatie is afhankelijk van de invoer van data in het informatiesysteem.
Zeker als data al enkele jaren mee gaat in een systeem treedt vervuiling van de data op.
Actasys kan data ontdubbelen, conventies (bijv. hoofdletters en kleineletters, formats in tekst) herstellen etc.
Sluit window