Applicatiemanagement Actasys ZZP-er Gouda PHP MySQL HTML

Applicatiemanagement


Actasys kan u ondersteunen bij de implementatie van nieuwe bedrijfssoftware:
De zorgen van de implementatie uit handen geven zodat het uw organisatie tijd bespaart. Dat is wat Actasys voor ogen heeft.

Projecten
Het in gebruik nemen van nieuwe software betekent verandering.
Deze verandering is niet alleen het installeren van nieuwe software met meer functionaliteit maar vaak ook een andere werkwijze voor de gebruikers.
Zo’n verandering heeft risico’s. De gebruikelijke werkzaamheden dienen door te gaan, en de continuïteit van de informatievoorziening dient gewaarborgd te worden.
Tijd, kwaliteit en kosten van het project moeten bewaakt te en -indien nodig- bijgestuurd te worden. 

Actasys heeft de expertise in huis om implementaties projectmatig uit te voeren.

Samen inventariseren en detailleren we de wensen en eisen van de organisatie. Daarna werkt Actasys dit uit tot een projectplan. Bij de realisatie van het project bewaakt en rapporteerd Actasys de voortgang aan bijvoorbeeld de stuurgroep van uw organisatie. 

Door de projectaanpak worden de doelstellingen vastgelegd, de kwaliteit bepaald en de kosten gebudgetteerd.
Heeft u een project waarvan u de projectbegeleiding wilt uitbesteden? Neem dan contact met ons op.
In het eerste gesprek kunnen we samen bepalen in welke mate Actasys uw organisatie kan ondersteunen.
Sluit window