Leveringsvoorwaarden


Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De ICT~Office Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de ICT~Office Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden beantwoorden aan de laatste stand van zaken wat betreft wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen leverancier en cliƫnt. De ICT~Office Voorwaarden hebben oog voor zowel de positie van de leverancier als van de opdrachtgever.

Naast de algemeene voorwaarden zijn er, afhankelijk van de opdracht, verschillende modules van toepassing. Dit wordt dan vermeld in de aanbieding en overeenkomst.

Download