KerkWebPlus Actasys ZZP-er Gouda PHP MySQL HTML

KerkWebPlusHet up-to-date houden van een website voor de kerkelijke gemeente is vaak lastig en vraagt vaak kennis van zaken met betrekking tot de internet techniek.

Actasys ontwikkelt op dit moment een website concept voor kerken, gemeentes en parochies.
Dit concept is bedoeld als communicatieplatform naar de gemeente en informatievoorziening voor hen die geïnteresseerd zijn in de gemeente.

De doelstelling is dat het beheer van de inhoud op een eenvoudige wijze realiseerbaar wordt. De nadruk van het concept ligt op gebruikersgemak en eenvoud met behoud van flexibiliteit.
Hierdoor wordt het beheren van de website geen specialistische aangelegenheid.

Het gaat om een webconcept waarbij zoveel mogelijk functionaliteit die nodig is binnen de gemeente, wordt samengebracht in een website.
Te denken valt aan o.a. de volgende functionaliteit:
Deze functionaliteit wordt beschikbaar gesteld inclusief webhosting en ondersteuning.
Eèn van de uitgangspunten is dat zoveel mogelijk decentraal wijzigingen worden ingevoerd via de website. Deze wijzigingen worden dan aangeboden aan de betreffend webredacteur, die authoriseert de publicatie op de website.

Met de ontwikkeling van dit concept zijn we al in in de tweede fase aangekomen.
Fase twee wil zeggen dat er modules worden gebouwd met afgeronde functionaliteit.
In fase drie willen we functionaliteit gaan inbouwen om het design per website aan te kunnen passen.

Actasys is op zoek naar gemeentes die mee willen doen met fase twee.
Op dit moment is er al een proefgemeente nl. www.hervormdreeuwijk.nl, maar meer gemeentes zijn welkom.
Neem even contact op wanneer u geïnteresseerd bent.

Sluit window