Service Management Systeem


Het Service Management Systeem van Actasys is opgezet om zo breed mogelijk te worden ingezet bij het managen van de serviceadministratie. Helpdeskvragen, storingen in apparatuur en installaties kunnen worden afgehandeld, maar ook bijv. verhuisopdrachten. Bij service management is het van belang dat de afgesproken service levels worden gehaald. Het service management systeem is daarom uitgebreid voorzien van voortgangsbewakingsfunctionaliteit.
Op basis van NAW gegevens, serienummer, locatiecode enz. kunnen de opdrachtgegevens van de opdrachtgever worden vastgelegd.

In het systeem worden de volgende gegevens vastgelegd:
Actasys heeft dit service managment systeem in het verleden geïmplementeerd voor een computer service organisatie.
Koppelingen met andere software en computersystemen zijn mogelijk. Hierdoor wordt het bijv. mogelijk om serviceopdrachten vanuit het systeem van de opdrachtgever automatisch te registreren.

Geïnteresseerd in het systeem?
Aarzel dan niet om contact op te nemen.